Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (14.06.2021)

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın


E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru (11.06.2021)

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen) “V.10. e-Belgelere İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.06.2021)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 27/9/2008 27010 Yönetmelikte Değişiklik Yapan...
ayrıntılar için tıklayın


Tüm Meslek Mensuplarımız Yaş Sınırı Olmaksızın Aşı Olabilecekler (10.06.2021)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2021/20 - 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması (10.06.2021)

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2021/Nisan ve önceki aylara ait...
ayrıntılar için tıklayın


Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (09.06.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran...
ayrıntılar için tıklayın


7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (09.06.2021)

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Uzaktan Çalışma Bildirimi İçin Yeni Düzenleme (07.06.2021)

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 4. Fıkrasında tanımlanmış olan uzaktan çalışma, “İşçinin, işveren tarafından...
ayrıntılar için tıklayın


Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı (05.06.2021)

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların...
ayrıntılar için tıklayın


Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Hakkında 2.6.2021 Tarihli ve 25647141 Sayılı Genel Yazı (04.06.2021)

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci...
ayrıntılar için tıklayın


2018/8 Sayılı Genelge Değişikliği Hakkında 27.5.2021 Tarihli ve 2021/18 Sayılı Genelge (04.06.2021)

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun Ek 5 maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru (04.06.2021)

e-İrsaliye uygulaması kapsamında güncellenen schematron dosyasının yer aldığı güncel e-fatura paketi yayınlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Yapılması Gereklidir (04.06.2021)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ’NİN kapanış onayı (tasdiki); hesap...
ayrıntılar için tıklayın


APHB ve MUHSGK’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu (04.06.2021)

Aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya gönderilmesi sırasında, sigortalıların...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (03.06.2021)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile "emeklilik şirketleri” KDV tevkifatı uygulamasında...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) (03.06.2021)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.)...
ayrıntılar için tıklayın