TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme, analiz ve denetim çalışmalarında kullanılan en önemli...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararında, 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2021/1, K. 2021/3 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri...
ayrıntılar için tıklayın


Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)

Danıştay 4. Dairesi, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2021/226, K: 2021/3207 Kanun Yararına...
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)

Meslek mensuplarınca kullanılan muhasebe yazılım programları aracılığıyla, vergi beyannameleri ile bildirimlerinin...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)

Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)

Dairesinin 15/10/2020 tarih ve E:2020/2067, K:2020/1688 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)

Dairesinin 22/01/2020 tarih ve E;2019/1152, K:2020/62 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)

Yayıncılık Limited Şirketi'nin ödenmeyen vergi borçlannın tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla adına düzenlenen...
ayrıntılar için tıklayın


İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 06.09.2021 tarihinden itibaren işçilerden PCR testi istenmesine ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nin...
ayrıntılar için tıklayın


Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)

Tanı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik mezvuatı açısından olası...
ayrıntılar için tıklayın


7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)

Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada...
ayrıntılar için tıklayın


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar...
ayrıntılar için tıklayın