MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 64069

  HİZMETLERİMİZ

*  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nin denetlenmesi, onaylanması.

*  Vergi planlamasına ilişkin çalışmalar yapılması;.

*  Enflasyon Muhasebesi uygulamaları ve eğitimi.

*  Uluslararası Muhasebe standartlarına (IAS) uygun mali tabloların düzenlenmesi ve denetçi raporu .

*  Amerikan Muhasebe standartlarına (US GAAP) uygun mali tabloların düzenlenmesi ve denetçi raporu .

*  Muhasebe Sisteminizin oluşturulması ve bununla ilgili tavsiyelerde bulunulması.

*  Gelir ve Kurumlar Vergisi'nin tüm uygulamalarına ilişkin profesyonel danışmanlık hizmeti verilmesi

*  Şirket Değerleme çalışmaları ve raporlaması

*  Yeni şirket kuruluşu

*  Firmanızın tüm muhasebe kayıtlarının ve resmi defterlerin kontrolü.

*  Alım-Satım işlemlerinde mali danışmanlık.

*  Birleşme - devir alma işlemlerinde danışmanlık.

*  Yerli yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi.

*  Finansal planlama, borçlanma ve yeniden yapılandırma danışmanlığı.

*  Finansal analiz raporlarının yazılması.

*  Alım öncesi şirket ön incelemesi (Due Diligence ).

*  Bütçe planlaması ve sapma analizi.

*  Organizasyon yapılandırılması.